Buffervaten en multivaten

Naast boilers zijn er ook nog buffers / buffervaten.

In Nederland bedoelen wij met een boiler een reservoir voor warm tapwater , we spreken van een buffer als het vat bijvoorbeeld cv-water bevat.   Een buffervat is vaak gewoon van staal, immers het  ‘dode’ cv-water  bevat nauwelijks nog zuurstof, van corrosie zal dus niet zo snel spraken zijn.

Multivaten:

Met een Multi-vat bedoelen we vaten met meerdere aansluitingen, of vaten gecombineerd in één.

Voorbeeld multivat toepassing

(afbeelding ;  figuur 16 is een voorbeeld van 'n multivat)

 

Stel je hebt bijvoorbeeld een houtketel, een gasketel en thermische zoncollectoren  dan biedt soms een zgn. Multi-vat soms uitkomst. Alle genoemde warmteleveranciers kunnen hun warmte in deze buffer kwijt en het afgifte systeem onttrekt uit dit vat haar warmte.

multivat gelaagdheid


Gebruik Multi-vaten bij voorkeur alleen als er spraken is van dezelfde (hoge/lage) temperatuur-leveranciers aan het vat.

Fabrikanten van Multi-vaten doen je in de praktijk laten voorkomen dat de gelaagdheid van hun vaten perfect is. 
Met tekeningen of foto’s,  gemaakt van een vat met stilstaand water , laten ze dan mooi het temperatuurverschil in het vat zien. Alsof je constant onderin mooi lage temperatuur kan onttrekken voor de vloerverwarming en bovenin warm water voor de radiatoren. 

In de praktijk is die gelaagdheid meestal minder mooi dan op de plaatjes in de boeken.
Zodra namelijk pompen worden gestart die leveren of onttrekken aan het vat dan vinden er in het vat allerlei stromingen plaats. Als er onderin veel wordt ‘gehaald’ , meer dan gebracht, dan trek je dus ook energie boven uit het vat weg. Die gelaagdheid is dus beperkt. Het is een kwestie van evenwicht/balans welke in de praktijk moeilijk haalbaar is.

Maar zoals gesteld: Indien het bijvoorbeeld allemaal hoog temperatuur leveranciers zijn gaat dit meestal goed. Alleen bij een mix van temperatuursystemen in één vat is het minder goed. Ja, het kan wel werken, maar minder efficiënt !

Er is nl. een groot verschil in goed werken:  De een verstaat storingsvrij werken al als ‘goed werken ‘ terwijl de ander ‘efficiënt met energie omgaan’ pas als ‘goed werken’ ziet.

Een voorbeeld waarbij het in de praktijk niet efficiënt ging:

boiler buffer warmtepomp voorbeeld

Er was een opstelling gemaakt van een ‘tank in tank’ situatie waarbij een warmtepomp bovenin met water van 55 graden de boiler op warmt (binnen tank boven in het vat) en waarbij de warmtepomp onderin met een lage temperatuur de vloerverwarmingsvoeding bracht.  Er werd hier door de vloerverwarming steeds zoveel onder uit het vat getrokken dat steeds het tapwater bovenin het vat afkoelde, hierdoor was de warmtepomp alleen maar meer met hoge temperatuur de boiler aan het verwarmen. Terwijl als niet voor een multivat was gekozen maar voor 2 separate tanks de  warmtepomp netjes met een lage aanvoertemperatuur (veel gunstiger rendement) de vloerverwarming had kunnen doen.

Houd hoog- en laagtemperatuur installaties bij voorkeur gescheiden van elkaar, sterker: soms kan dit gewoon niet gecombineerd worden !

Go to top

logo boiler-weetjesBoiler-weetjes.nl  © zaterdag 22 juni 2024

Pagina: Boiler Weetjes - Buffer- en multivaten
Tags:buffer, multivat, multi, hygiene, boiler, zon, houtketel, tapwater, verwarmen
Beschrijving: Buffer en multivaten komen steeds vaker voor in de verwarmingswereld. Lees hier over de toepassing en mogelijkheden van deze vaten.