Indirect gestookte boilers

Het woord 'indirect' zegt het eigenlijk al.  'Niet direct'.  Dit zijn dus boilers waarin niet direct een gasbrander of elektrisch element het tapwater verwarmd. De warmte komt van elders en wordt inde boiler middels bijvoorbeeld een spiraal overgebracht naar het tapwater.  Indirect gestookte boilers zijn er in veel soorten: zonder spiraal, met één spiraal met 2 spiralen of zelfs met nog meer spiralen.  Kleine boilers kunnen vaak ook hangen,  grote boilers zijn meestal alleen staand verkrijgbaar, dompelhulzen voor temperatuursensor of thermostaten kunnen verschillen in aantal en diameter en zo ook de plaats en diameter van leidingaansluitingen.

indirect gestookte boilers
 

Door de spiraal kan tapwater lopen ( doorstroom boiler) met cv-water in de tank. Maar vaker is het andersom; Door de spiralen loopt 'cv-water' en in de tank zit het tapwater. Dit laatste geeft vaak ook meer tapwatercomfort, het tapwater staat dan immers op voorraad gereed voor gebruik. De warmteoverdracht heeft dan al plaats gevonden.

 

Niet elke boiler past op elke ketel of warmtepomp.

Het eerste waar u naar dient te kijken bij aanschaf: past de combinatie boiler / verwarmingsmedium bij elkaar ?
Stel u heeft een CV ketel die niet modulerend is (vast vermogen één trap) van 26 kW.
Dan is het de bedoeling dat de spiraal in de boiler ook 26 kW kan overdragen.
U ziet in de beschrijving van de boiler dan bijvoorbeeld 26 kW  80°C – 10/55
Dat betekend dat als de ketel een aanvoer levert van 80°C het overdrachtsvermogen van de spiraal in de boiler 26 kW is op het moment dat 55°C gemaakt moet worden.  Dat is dus goed.

Omdat het een ééntrapsketel is (in dit voorbeeld) is het belangrijk dat we het ketelvermogen kwijt kunnen, stel dat de spiraal in de boiler maar 15 kW kan overdragen dan is de ketel snel op maximaal temperatuur en gaat staan pendelen (steeds aan en uit schakelen).


Als het een modulerende ketel is van 5 tot 25 kW, kan ook een boiler met een spiraal van 15 kW goed zijn. Moderne modulerende ketels (vermogen past zich aan, aan de vraag) hebben vaak ook een instelmogelijkheid voor verwarming van de boiler, deze zijn dan vast in te stellen op een bepaald vermogen, informeer hier naar bij de installateur/fabrikant.
 

Als de boiler een spiraal overdracht heeft met een hoger vermogen dan dat de ketel is, is dit geen probleem! De ketel zal zijn verwarmingsvermogen goed kwijt kunnen en de boiler kan het lagere vermogen ook over brengen, er is VO (Verwarmend Oppervlak) voldoende. (U moet dit natuurlijk niet overdrijven en een combinatie zo goed mogelijk op elkaar afstemmen).

Als het ketel vermogen te groot is t.o.v. de spiraal in de boiler is dat dus niet goed.
 

Zeker bij een boiler voor een warmtepomp is  het goed uitkijken wat te kiezen !


Stel u heeft een warmtepomp van 15 kW (ééntraps) en een boiler met deze opgave:
15 kW  80°C 10/55 is de boiler dan goed ?   Waarschijnlijk niet !


De fabrikant van een warmtepomp geeft vaak op welke boiler passend is en welke niet.
Een boilerfabrikant geeft ook op of deze geschikt is voor een warmtepomp.

Indirect gestookte boiler voor warmtepomp of ketel

Hoe groter het temperatuurverschil tussen het te verwarmen medium en de bron hoe makkelijker warmte over kan worden gedragen.  Dus als je door een buis 80°C voert en het water in de tank is 55°C  dan draagt dat nog redelijk warmte over.  Een warmtepomp moet zijn temperatuur zo laag mogelijk houden om met het beste rendement tapwater te verwarmen. Dus met een aanvoer van bijvoorbeeld 58°C willen we straks de tank opwarmen tot 55°C.  Dat lukt ons niet als de spiraal kort is, er zal meer VO (Verwarmend Oppervlak) moeten zijn, daar waar doel en bron elkaar raken. Een boiler geschikt voor een warmtepomp heeft dus langere spiralen in zich dan bij een boiler die voor een ketel is gemaakt!   

Als je een boiler bedoeld voor een ketel op een warmtepomp aansluit, kan de warmtepomp zijn vermogen niet kwijt op de boiler, hierdoor gaat de compressor in de warmtepomp aan en uit schakelen (pendelen) en dit verkort de levensduur van de compressor enorm.
Vandaar is de eerste controle zijn boiler en warmteleverancier op elkaar afgestemd !

 

De meest bekende indirect gestookte boiler situatie:

indirect gestookte boiler op cv ketel

 

De ketel brengt warmte in de woning door warm cv-water over de radiatoren te pompen. Als er gedoucht wordt koelt de boiler af, een thermostaat meet dit en geeft aan de ketel het sein om de boiler te verwarmen. Een driewegklep loopt om, en nu loopt het warme cv-water door de spiraal in de tapwaterboiler. Dit zorgt ervoor dat het tapwater nu ook warm wordt.

 

indirect gestookte boiler voorbeeld

 

 

Go to top

logo boiler-weetjesBoiler-weetjes.nl  © zondag 14 juli 2024

Pagina: Boiler Weetjes - Indirect gestookte boiler voor aansluiting op een ander toestel.
Tags:warmwater, indirect, direct, boiler, geiser, zon, energie, soorten, mogelijkheden
Beschrijving: Alles over indirect gestookte boilers, soorten, type en maten voor een prima tapwatercomfort.