Bijsluiter / disclaimer / privacy

Voorwoord

Boiler-weetjes is opgezet door enkele ‘vakbroeders uit de installatiewereld’ om u in heldere bewoording duidelijke informatie te geven over boilers en bijkomstigheden.  

 

Helaas ontbreekt het ons momenteel aan tijd om u persoonlijk van advies te kunnen voorzien, dit soort verzoeken worden dan ook niet in behandeling genomen, onze verontschuldiging daarvoor.  Eigenlijk zit de reden, om tot deze website te komen, ook meteen in deze verontschuldiging: als het antwoord op uw vraag hier te vinden is, kunnen wij meer tijd vrij maken om installaties te maken.  Ook zien wij deze website als een soort back-up van info voor ons zelf.. om op terug te grijpen wanneer nodig.

 

Lees onze site door en wellicht treft u daar de antwoorden op uw vragen.. of de algemene informatie die u zoekt. 

 

Voor persoonlijk advies verwijzen wij u graag door naar uw eigen installateur op de hoek.. of vraag een fabrikant naar namen van kundige installatiebedrijven in uw omgeving.

 

Peter v E - 2016

logo

 

Deze website is mede tot stand gekomen dankzij deze bronnen:

 

 • RVO (Rijksoverheid)
 • Informatie van Mileu Centraal
 • Informatie van fabrikanten en leveranciers
 • Informatie van energie adviseurs
 • Informatie van installateurs
 • Informatie van  gebruikers
 • Landelijke statistieken
 • Praktijk ervaring van installateurs en service monteurs
 • Gastec, www.gastec.com
 • ISSO publicaties, Kennisinstituut voor de installatiesector; www.isso.nl
 • Kamer van Koophandel , www.kamervankoophandel.nl
 • KEMA, www.kema.nl
 • Kenteq, www.kenteq.nl
 • KIWA, www.kiwa.nl
 • NEN, www.nen.nl
 • Sterkin, www.erkendinstallateur.nl
 • Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.bouwkwaliteit.nl
 • Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI), www.erkendinstallatiebedrijf.nl
 • Stichting KBI,www.stichtingkbi.nl
 • Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI), www.kbi.nl
 • SWP, Stichting Warmtepompen, www.stichtingwarmtepompen.nl
 • UNETO-VNI Normen, www.uneto-vni.nl
 • VEWIN, www.vewin.nl
 • VROM, www.vrom.nl

Afbeeldingen

Een speciaal dankwoord gaat uit naar hen die afbeelingen beschikbaar hebben gesteld voor deze site, mede hierdoor is het verboden afbeeldingen van onze site over te nemen, deze toestemming kunnen wij dus ook niet altijd aan u verlenen omdat sommige afbeeldingen niet door ons zelf zijn gemaakt maar vriendelijk beschikbaar zijn gesteld door derden.

 

Link informatie

Het is u toegestaan om zonder aanvraag vanaf uw website een link naar onze website te maken.

 

Contact:

Gebruik hiervoor ons contactformulier.


Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.  Immers techniek verandert met de dag, wij trachten deze wel bij te houden en passen daarom de inhoud ook regelmatig aan op basis van nieuwe vindingen of voortschrijdend inzicht.

Met namen energieprijzen veranderen nog al eens en zijn ook per leverancier net iets anders, om eventuele vergelijkingen op deze site goed te volgen gebruikt u het best uw eigen energieprijzen.
 

 • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op onze website.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om uw verzoeken, uw bijdragen en uw link opgaaf zonder opgaaf van redenen te weigeren of beantwoorden.
 • De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
 • Rekenvoorbeelden op onze site bevatten aannames, richtgetallen en vuistregels maar zijn wel overwogen en realistisch opgesteld, doch niet tot op het allerlaatste detail uitgewerkt, dit om een en ander begrijpelijk en overzichtelijk te houden.
 • Wij doen geen aanbevelingen m.b.t. merk en type boiler. Wij trachten u heldere informatie te geven waardoor u weloverwogen een keuze kunt maken.
 • Advertenties op deze website worden geplaatst door Google, deze advertenties hebben geen enkel rechtstreeks verband met ons. Deze advertenties dragen bij in de kosten van beheer en onderhoud van deze website.

Privacy verklaring

 • Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 17-5-2018.

Uw privacy is voor Boiler-weetjes van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat de gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Boiler-weetjes allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
 
Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Boiler-weetjes verwerkt in principe geen persoonsgegevens anders dan door u zelf aan ons beschikbaar gesteld via ons webformulier.
•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Internetbrowser en apparaat type

Geautomatiseerde besluitvorming

Boiler-weetjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boiler-weetjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 2 maanden na het beantwoorden van uw reactie via ons webformulier

Delen van persoonsgegevens met derden

Boiler-weetjes deelt de eventueel door u gestuurde reactie niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boiler-weetjes gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl
Zie hieronder ook “Google en websites van derden”


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boiler-weetjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons webformulier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

Over ons / Contact.

Boiler-weetjes is een initiatief van enkele installateurs (vakbroeders) om u te informeren over boilers en bijkomstigheden.
Via Boiler-weetjes worden geen diensten of goederen verkocht, het blijft enkel bij het verstreken van informatie.
Met betrekking tot de geboden informatie verwijzen wij u ook naar onze disclaimer.

U kunt via ons contactformulier met ons contact opnemen.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of suggesties doen. Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren de informatie nooit langer dan 2 maanden na het beantwoorden van uw vraag.  

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Google Adsense

•    Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website of aan andere websites.
•    Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan onze site en/of andere sites op internet.
•    U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken.
•    U kunt zich ook afmelden voor cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers door aboutads.info te bezoeken.


Andere websites / websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals Facebook of bedrijven) van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als u doorlinkt naar Facebook of Linkedin worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.
 

Inzage en wijziging van je gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
U hebt de volgende rechten:
–           uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
–           inzake in de precieze persoonsgegevens die we hebben
–           het laten corrigeren van fouten
–           het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
–           intrekken van toestemming
–           bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ leest u hoe u een klacht moet indienen.

Go to top

logo boiler-weetjesBoiler-weetjes.nl  © donderdag 23 maart 2023

Pagina: Boiler Weetjes - Bijsluiter Disclaimer Privacy
Tags:bijsluiter, privacy, disclaimer, rechten,
Beschrijving: Bijsluiter, disclaimer en privacy mededelingen m.b.t. boiler weetjes